Cilat janë llojet e formave të trombociteve ?


Trombocitet , Pllakëzat e gjakut, Trombociti

Cilat janë llojet e formave të trombociteve ?

Kemi dy lloje të formave të trombociteve:

  • Forma e rregullt, e lëmuar, joaktive.
  • Forma aktive “ngjitës”, në formë shkallë-shkallë


Fjalët kyçe: Trombocitet , Llojet e trombociteve , Hematologjia

Trombocitet , Pllakëzat e gjakut, Trombociti

error: Content is protected !!