Sat. Nov 27th, 2021
Biologjia , Teste nga Biologjia

Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?

Proceset jetësore të qelizës janë: të ushqyerit, frymëmarrja, lëvizja, ndjeshmëria, taitja, shumimi etj.

Për tu kryer këto procese qeliza shfrytëzon energji.

Leave a Reply