Wed. Dec 1st, 2021
Pyetje dhe Përgjigje

Cilët janë muret e kanalit femoral ?

Kanali femoral ndodhet në pjesën e përparme të kofshës brenda trekëndëshit femoral.

Mund të mendohet si një ndarje në formë drejtkëndëshe me katër kufij dhe një hapje:

Kufiri medial – ligament lakunar.
Kufiri anësor – vena femorale.
Kufiri i përparmë – ligamenti inguinal.
Kufiri i pasmë – ligamenti pektineal, ramusi sipëror i kockës pubike dhe muskuli pektineus

Hapja e kanalit femoral ndodhet në kufirin e sipërm të tij, i njohur si unaza femorale.

Unaza femorale është e mbyllur nga një shtresë e indit lidhës – septumi femoral. Ky septum shpohet nga enët limfatike që dalin nga kanali.