Wed. Dec 1st, 2021
Pyetje dhe Përgjigje

Cili është funksioni i enzimave hidrolitike?

Këto enzima quhen enzima hidrolitike, për shkak se ato zbërthejnë molekula të mëdha në molekula më të vogla.

Për shembull, proteinat e mëdha në aminoacide, ose karbohidratet e mëdha në sheqerna të thjeshta, ose lipide të mëdha në acide yndyrore të vetme.