Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Cili është përkufizimi themelor i jetës?

Jeta përkufizohet si çdo sistem i aftë për të kryer funksione të tilla si ushqimi, metabolizmi, sekretimi, frymëmarrja, lëvizja, rritja, riprodhimi dhe reagimi ndaj stimujve të jashtëm.