Wed. Dec 1st, 2021
Pyetje dhe Përgjigje

Cili është qëllimi i lizozomeve?

Lizozomet janë organele të lidhura me membranë me role në proceset e përfshira në degradimin dhe riciklimin e mbetjeve qelizore, sinjalizimin qelizor dhe metabolizmin e energjisë.

Defektet në gjenet që kodojnë proteinat lizozomale shkaktojnë çrregullime të ruajtjes lizozomale, në të cilat terapia e zëvendësimit të enzimës ka rezultuar e suksesshme.