Wed. Dec 1st, 2021
Fjalori Mjekësor

Çka është Autoekologjia ?

Autoekologjia studion marrëdhëniet me lloje të veçanta bimore ndaj faktorëve ekologjik të mjedisit të jashtëm.