Çka është Fonologjia ?


Gjuha Shqipe , Gjuhë Shqipe

Çka është Fonologjia ?


Fonologjia (nga gréq. Phōnologia (foné (lógos) = fjalë ose dituri për tingullin = fonetikë funksionale) është degë e fonetikës, e cila merret me funksionet e tingujve në gjuhë. ).

FONOLOGJI f. gjuh.

Fonologjia është pjesë e fonetikës që studion sistemin e fonemave të një gjuhe dhe ndryshimet e tyre, domethënë sistemin e tingujve të një gjuhe nga pikëpamja e përdorimit të tyre shoqëror në procesin e kumtimit midis njerëzve. Fonologjia historike (krahasuese).

error: Content is protected !!