Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është Frymëzimi ?

frymëzim,-i emër i gjinisë mashkullore; numri shumës; e(t)

1. veprimi sipas foljeve: burim (shembull) frymëzimi.

2. dëshirë e ngritur dhe forcë e brendshme për të bërë diçka; gjendje e ngritur e vetëdijes, kur gjallërohet shumë aftësia krijuese; dikush a diçka që të frymëzon: i erdhi frymëzimi.

Frymëzimi, Kuptimi i fjalës