Çka është gjuhësia apo linguistika ?


Gjuha Shqipe , Gjuhë Shqipe

Çka është gjuhësia apo linguistika ?

Gjuhësia- Gjuha përbëhet nga një sistem tingujsh, fjalësh e rregullash për formimin e fjalëve dhe për lidhjen e tyre në fjali. Të gjitha këto formojnë strukturën e gjuhës, me studimin e së cilës merret shkenca që quhet gjuhësi, ose linguistikë (nga lat. lingua = gjuhë).

Gjuhësia apo linguistika është teoria e përgjithshme mbi shkencën e gjuhës dhe mbi metodologjinë e saj. Ajo e studion gjuhën në përgjithësi si mjet më të përsosur të marrëveshjes së njerëzve.

Gjuhësia (linguistika) studion veçoritë e përgjithshme të të gjitha gjuhëve ndërsa gramatika studion gjuhët e veçanta, materialin e gjuhës së një populli.

error: Content is protected !!