Çka është hemostaza ?


Pyetje dhe Përgjigje

Hemostaza është termi i përdorur në shkencat e mjekësisë për ndaljen e gjakderdhjes.

Hemostaza apo ndalja e gjakderdhjes mund të jetë natyrore dhe artificiale (kirurgjikale).

Fjala hemostazë përdoret në kuptimin e ngushtë dhe të gjerë.

Hemostaza, në kuptimin më të ngushtë të fjalës, paraqet dukurinë e ndaljes fiziologjike të gjakderdhjes nga ena e lënduar e gjakut.

Në një kuptim më të gjerë, në hemostazë përfshihen edhe sistemi i inhibitorëve natyrorë të koagulimit dhe sistemi i fibrinolizës fiziologjike, të cilët janë të rëndësishëm për ruajtjen e homeostazës së hemostazës.