Çka është Hidroliza ?


Pyetje dhe Përgjigje

Çka është Hidroliza ?


Hidroliza
është dekompozimi i përbërësve organik me ujë. Reagimi i degradimit dobëson apo thyen lidhëset molekulare, prandaj kjo çon në zvetnim apo dekolorizim.

Hidroliza është çdo reagim kimik në të cilin një molekulë uji prish një ose më shumë lidhje kimike. Termi përdoret gjerësisht për zëvendësimin, eliminimin dhe reagimet e copëzimit në të cilat uji është nukleofili.

Hidroliza biologjike është copëtimi i biomolekulave ku një molekulë uji është konsumuar për të realizuar ndarjen e një molekule më të madhe në pjesë përbërëse. Kur një karbohidrat është thyer në molekulat e përbërësit të saj të sheqerit përmes hidrolizës (p.sh. saharoza po zbërthehet në glukozë dhe fruktozë), kjo njihet si sakarifikim.

Reagimet e hidrolizës mund të jenë e kundërta e një reaksioni kondensimi në të cilin dy molekula bashkohen së bashku në një më të madhe dhe nxjerrin një molekulë uji. Kështu hidroliza shton ujin që të prishet, ndërsa kondensimi ndërtohet duke larguar ujin dhe çdo tretës tjetër. Disa reaksione hidratimi janë hidroliza.

Elektroliza e ujit (ndarja e ujit) nganjëherë quhet hidrolizë.

error: Content is protected !!