Wed. Oct 5th, 2022
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
Kuptimi i fjalës

Çka është Institucioni ?

Kuptimi i fjalës Institucion

 

INSTITUCION m.

  • 1. Organizëm shtetëror a shoqëror, që e zhvillon veprimtarinë e vet në një fushë të caktuar të ekonomisë, të shkencës, të arsimit, të kulturës, të jetës shoqërore, politike etj. Institucion shtetëror (shkencor, parashkollor, shëndetësor, artistik, shoqëror). Institucion ideologjik (politik, ushtarak). Institucion fetar. Institucionet qendrore.
  • 2. drejt. Mënyrë jetese ose sjelljeje që është rregulluar sipas disa ligjeve, normave e zakoneve të vendosura brez pas brezi në një shoqëri, te një popull a te një shtresë shoqërore; tërësia e normave, e ligjeve dhe e të drejtave në një fushë të caktuar të marrëdhënieve shoqërore. Institucion shoqëror. Institucion i vjetër. Institucionet familjare. Institucioni i martesës (i hakmarrjes). E drejta zakonore si institucion.

You cannot copy content of this page