Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është motivimi dhe pse keni nevojë për të?

Sa herë keni filluar me entuziazëm një program humbje peshe, të mësoni një gjuhë të huaj dhe ndaleni pas një kohe të shkurtër?

Sa herë keni ndërmend të bëni diçka të ndryshme, të studioni një temë të caktuar ose filloni një projekt të caktuar, por nuk mundeni, për shkak të mungesës së motivimit?

Herë pas here, ju mund të keni filluar projektin e ri, por vetëm pak kohë dhe pastaj ndaleni sepse keni humbur entuziazmin ose nuk keni motivim të mjaftueshëm? Kjo ndodh shpesh.

1

Motivimi është një forcë shtytëse. Për të arritur ndonjë gjë, keni nevojë për një forcë shtytëse, përndryshe asgjë nuk do të ndodhë. Një dëshirë nuk është mjaft e fortë për t’ju bërë të veproni. Një dëshirë është e dobët, vetëm një dëshirë e fortë mund t’ju shpjerë përpara, të veprojë dhe të përmbushë qëllimet.

Në mënyrë që të jeni të motivuar, ju duhet të dini saktësisht se çfarë është ajo që ju dëshironi. Qëllimi juaj duhet të jetë i qartë dhe i mprehtë, dhe duhet të kuptoni dhe të bëheni të vetëdijshëm për përfitimet. Duke menduar shpesh për qëllimin tuaj dhe duke pranuar idenë se si mund të realizohet, do të rriste motivimin tuaj dhe do të forcojë dëshirën tuaj për ta arritur atë.

Motivimi është bërë një term popullor në ditët e sotme. Ka trajnerë motivues dhe folës, dhe libra motivues dhe artikuj. Ju mund të gjeni shumë informata në lidhje me të në internet.

Motivimi ka shumë të bëjë me emocionet dhe imagjinatën, që do të thotë se nëse doni ta rrisni atë, ju duhet të punoni në ndjenjat dhe imagjinatën tuaj.

Këshilla për të rritur motivimin tuaj:

  1. Mendoni dhe analizoni dëshirën tuaj, për të kuptuar nëse doni me të vërtetë ta arrini atë dhe nëse ia vlen përpjekja dhe koha.
  1. Bëni qëllimin tuaj shumë të qartë. Shkrimi i saj do të ndihmojë.
  1. Mendoni shpesh për qëllimin ose dëshirën tuaj.
  1. Vizualizoni qëllimin tuaj.
  1. Lexoni libra ose artikuj rreth temës së qëllimit tuaj.
  1. Lexoni për njerëzit që kanë arritur sukses. Kjo do t’ju frymëzojë për të imituar ato. Mund të gjeni libra, artikuj dhe video që do të jenë të dobishme.
  1. Mendoni shpesh, për përfitimet që do të fitoni duke arritur qëllimin tuaj. Kjo do të rrisë dëshirën dhe motivimin tuaj.
  1. Filloni të bëni hapa të vegjël drejt qëllimit tuaj tani. Mos prisni për mundësinë dhe kohën e duhur.

“Motivimi është motor i fuqishëm që ju çon drejt suksesit dhe arritjeve në çdo fushë të jetës suaj. Motivimi është fuqia elektrike që aktivizon motorin e suksesit”.

Burimi: Revista Psikologjia

Motivimi, Motivacioni, Kuptimi i fjalës