Çka është paga Bruto?


Pyetje dhe Përgjigje

Çka është paga Bruto?

Paga bruto nënkupton shumën totale të parave, para zbritjes së taksave. Tek paga bruto hyjnë të gjitha shpenzimet apo kontributet që kompania paguan për punëmarrësin e vet. 

68 / 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!