Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është Parafjala ?

PARAFJALË f. gjuh.

  • Pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që përdoret si fjalë shërbyese përpara një emri, një përemri a një numërori (në një rasë të caktuar) ose përpara disa ndajfoljeve, për të shprehur marrëdhëniet midis gjymtyrëve në një togfjalësh (p.sh. në, mbi, me, pa, nga, për, prej, nëpër etj.).

Parafjalë e thjeshtë (e përbërë).

Përdoret me (pa) parafjalë.

 

Parafjala, Kuptimi i fjalës