Qeliza është njësia thelbësore, funksionale,ndërtimore dhe strukturale e të gjitha organizmave të gjalla ; është njësia më e vogël mbartëse e jetës

Ky përkufizim u formulua nga Robert Huk, shkencëtar i njohur anglez, i cili ishte i pari që vëzhgoi ekzistencën e qelizës në vitin 1665. 

Vetë fjala qelizë vjen nga latinishtja, cellula, që do të thotë “dhomë e vogël”.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Related posts:

Çka është Stresi?
Kuptimi i fjalës Haptas ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipe ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipo ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipja ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqiptim ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqiptoj ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqiptar ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipërim ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipëroj ‹ FJALË
Kuptimi i fjalës Shqipëria ‹ FJALË
Qeliza e sistemit nervor quhet:
Kuiz për Minerale - Kuize dhe Teste
Kuiz për Qelizën - Kuize dhe Teste
Kuiz apo Test për Eritrocitet
Kuizi apo Testi - Matura Shtetërore
Kuiz apo Test nga Kimia - Kuize dhe Teste
Kuiz për Provim pranues në Mjekësi
Kuiz apo Test nga Biologjia
Çka janë kromozomet dhe përshkruaj ndërtimin e tyre?
Cili nga këto gjene është heterozigot ?- Biologjia
Cilën këshillë ua jepni lexuesve që të njohin një realitet historik?
Çka është Biologjia?
Çfarë është Ovulacioni?
Çka është Uji?- Vetitë, Veçoritë, Rëndësia
Çka janë bakteret dhe algat blu të gjelbërta?
Çka janë sporet (endosporet)?
Çka është dezinfektimi?
Çka është Aorta? - Pjësët e aortës dhe funksioni
Çka janë arteriet? - Llojet dhe ndërtimi i tyre
Çka është anemia? Shkaqet, simptomat dhe trajtimi i anemisë
Çka janë antioksidantët dhe cili është funksioni i tyre?
Çka janë Barnat dhe pse përdoren?
Çka është Membrana qelizore?
Çka është Dehidrimi apo Dehidratimi?
Çka është Kimioterapia dhe pse aplikohet?
Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
Ku ndodhet Godulla e Karavastasë?
Çka është Gripi?
Nuk
Menstruacionet
Kush ishte Abdyl Ypi?
Ka
Viruset
Virus
Nga
Se
Një
Me
Dhe
I
E
Për
Kurse
Ndërsa
Si ndahen organizmat sipas mënyrës të të ushqyerit?
Cilat janë proceset jetësore të qelizës dhe çka shfrytëzon qeliza për tu kryer këto procese?
Ku ndodhet Postrriba?
Ja si lindi Karantina!
Reciprociteti
ABULI
ABSORBIM
ACELULAR
ABUDANT
ACENOCOUMAROL
ACE inhibitorët (angiotensin converting enzyme)
ABSTINENCË
ACEBUTOLOL
ACEFALI
ABSORBENT
VIRALE Pneumonia
VIR
VENTRIKULAR
VISCERIT
VENESEKSION
VESHKA POLICISTIKE
VIS
VENOZ
VENOSCKLEROZË
VIRILIZËM
ABORT
ABLEFARI
ABORAL
ABORT HABITUAL
ACENTRIK
ABLUCION
ABLEPSI
ACETABUL
ABLAKTACION
ABUZIM
ABRAZION
ABORTIV
ABORT JOKOMPLET
ABRAKI
ABRAZION I KAVITETIT UTERIN
ABRAZION DENTAL
ABRAZION I MUKOZËS UTERINE

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *