Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është Selia ?

SELI f.

  • Vendi a ndërtesa ku qëndron dhe ushtron veprimtarinë një organ drejtues qeveritar ose i një partie politike, një përfaqësi, një zyrë etj.
  • Selia qeveritare. Selia e shoqatës. Selia e ambasadës. Selia e shtabit. Selia e Komitetit Qendror. Në selinë e Kuvendit Popullor.