Çka është Shkencëtari?

Çka është Shkencëtari?, Shkencëtari, Çfarë është shkencëtari?,

Shkencëtar quhet ai që merret me kërkime e studime në një fushë a në një degë të caktuar të shkencës, njeri i shkencës, dijetar.

loading...

Shkencëtarët tonë. Shkencëtar marksist (materialist). Shkencëtar idealist (borgjez). Shkencëtar i dëgjuar (i folur, i përmendur, i madh).

Shkencëtar kabineti keq. shih te KABINET,~I.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *