Wed. Dec 1st, 2021
Fjalori Mjekësor

Çka është Sinekologjia ?

Sinekologjia bën studimin e marrëdhënieve reciproke të bashkësive në tërësi ndaj
mjedisit të jashtëm, marrëdhëniet e ndërsjella të anëtarëve të biocenozave, ligjshmëritë e formimit të tyre, mirëmbajtjes, evolucionit dhe shkatërrimit.