Sun. May 22nd, 2022
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
Pyetje dhe Përgjigje

Çka është Sintaksa ?


Sintaksa (nga greq. Sýntaxis (sintaksis) = bashkërendithe fjalësh) është degë e gramatikës, e cila merret me studimin e rregullave të bashkimit të fjalëve në togfjalësha, të fjalëve në fjali si dhe të fjalive në njësi më të madhe, në fjali  të përbëra (në periudha).  Me fjalë të tjera, ajo studion formimin e njësive sintaksore, mjetet ndihmëse të shprehjes së tyre (epitimin, intonacionin, fjalët shërbyese etj.);  funksionet sintaksore të pjesëve të ligjeratës, të kategorive gramatikore të rasave, të kohëve të mënyrave të foljeve etj.  Shkurt: sintaksa është shkenca për fjalën.

Sintaksa është pjesa e gramatikës që studion fjalët gjatë ligjërimit, rregullat e bashkimit të tyre në grupe fjalëshe në fjali si dhe rolin që luajnë ato.