Wed. Dec 1st, 2021
Fjalori Mjekësor

Çka është Sistemi Urinar ?

Sistemi urinar (i quajtur gjithashtu edhe sistemi ekskretues) është sistemi i organeve që prodhon, depoziton dhe largon urinën.

Në njerëz, ky sistem përfshin dy veshka, dy ureterë, fshikëzën urinare, uretrën dhe dy muskuj sfinkter.

Sistemi urinar, Fjalori Mjekësor