Çka janë emrat ?


Gjuha Shqipe , Gjuhë Shqipe

Çka janë emrat ?

Emrat janë fjalë të cilat emërtojnë gjëra dhe ide të të gjitha llojeve të botës së jashtme e të brendshme.

error: Content is protected !!