Çka janë pjesët e pandryshueshme të ligjeratës dhe cilat janë ato ?


Gjuha Shqipe , Gjuhë Shqipe

Në gjuhën shqipe përveç pjesëve të ndyshueshme ligjeratës kemi edhe pjesë të pandryshueshme të ligjeratës .

I quajmë të pandryshueshme, sepse nuk kanë kategori gramatikore, pra me një fjalë nuk marrin trajta ndryshme, por përdoren të pandryshueshme, nuk kanë lakueshmëri as zgjedhshmëri.

Pjesët e pandryshueshme ligjeratës janë: Ndajfolja, parafjala, lidhëza, pjezësa, dhe pasthirma.

Shih edhe: Pjesët e ndryshueshme të ligjeratës