Çka nënkupton me fjalën morbiditet?


Pyetje dhe Përgjigje

Çka nënkupton me fjalën morbiditet?

Çka paraqet Morbiditeti ?

Çka është morbiditeti ?

Morbiditeti paraqet proporcionin e numrit të personave të sëmurë në një interval të caktuar kohor, zakonisht prej një viti, në raport me numrin e popullatës te e cila është paraqitur sëmundja.

error: Content is protected !!