Çka nënkupton me fjalën mortalitet?


Pyetje dhe Përgjigje

Çka nënkupton me fjalën mortalitet?

Çka paraqet mortaliteti ?

Çka është mortaliteti ?

Mortaliteti paraqet proporcionin e numrit të personave të vdekur në një interval të caktuar kohor në raport me numrin e popullatës te e cila është paraqitur sëmundja.

error: Content is protected !!