Çka paraqet letaliteti?


Pyetje dhe Përgjigje

Çka paraqet letaliteti?

Çka është letaliteti ?

Letaliteti është proporcioni ndërmjet personave të vdekur dhe të personave të sëmurë nga e njëjta sëmundje. sëmundja infektive mundet të paraqitet në forma epidemike.

error: Content is protected !!