Çka shkakton mbyllja e arterieve karotide dhe vertebrale ?


Pyetje dhe Përgjigje

Çka shkakton mbyllja e arterieve karotide dhe vertebrale ?

Mbyllja e arterieve karotide dhe mbyllja e arterieve vertebrale shkakton isheminë cerebrale (trunore) me çrregullime hemodinamike dhe çrregullime për shkak të embolizimit të trurit ose është kombinim i të dyjave.

Shkruan: Dr. Hajriz RudariKirurg Vaskular

Lexo më shumë: Sëmundja e arterieve karotide

9 / 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!