Dhjetë mendime mbi Shëndetin dhe Mjekun!

“Mos pini asgjë pa e shikuar, mos firmosni asgjë pa e lexuar.”

loading...

– Thënie spanjolle

“Shëndeti është i domosdoshëm, pas moralit.”
– Tomas Xheferson

“Me sa duket, dy nga problemet më shqetësuese të kohës janë: si të shpëtohet gjysma e popullësisë nga pasojat e urisë dhe gjysma tjetër nga pasojat e mbipeshës.”
– Thom J.A

Në shoqëritë kapitaliste, shëndeti është aftësia për të fituar, ndër grekët e vjetër ishte aftësia për t’u gëzuar, ndërsa në mesjetë ishte aftësia për të besuar.”
– Ermes Bloch

“Simptomat nuk janë asgjë tjetër veçse britmat e organeve që vuajnë.”
– Jean Martin Charcot

Nëse jepen shumë sygjerime për shërimin e një sëmundjeje, do të thotë që ajo është e pashërueshme.”
– Anton Chekhov

“I maturi në të ngrënë është mjek i vetëvetes.”
– Thënie latine

“Mjeku i ri fillon jetën profesionale me 20 barna për çdo sëmundje. Mjeku i vjetër e përfundon atë me një bar për 20 sëmundje.”
– Qilliam Osler

“Cilësia e parë e një mjeku është shpresa.”
– James Little

Në momentin kur doktorët e gjejnë kurën për një sëmundje të pashërueshme, natyra e shpik një tjetër.”
– Henry Cecil

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *