Dr.Leard Berdica: Këshilla për familjarët e pacientëve dhe për KirurgëtDr.Leard Berdica: Këshilla për familjarët e pacientëve dhe për Kirurgët

Shkruan: Dr.Leard Berdica

Keshilla per familjaret e pacienteve dhe kirurget…:
1. Kurre mos ndani materialet bioptike pergjysem per ti verifikuar njekohesisht ne dy vende te ndryshme ne menyre te pavarur…pse…?
Patologjite tumorale jane johomogjene ne shtrirjen tredimensionale dhe rrezikoni qe njeri patolog te shohe organ pa tumor dhe tjetri organ me tumor keshtu qe konfuzioni rritet dhe demtohen pacienti per te marre sherbimin e duhur…
Edhe brenda te njejtin tumor ka zona ku tumori ka prek enet e gjakut dhe zona te tjera ku ky tumor nuk ka arritur aty keshtuqe domosdoshmerisht do te kete variacion midis dy materialeve te derguara ne 2 vende te ndryshme etj etj…
2. Nese doni nje opinion te dyte apo te trete gjithmone merrni komplet materialin nga laboratori 1 pas diagnozes se tij dhe dergojeni tek laboratori 2 apo i 3-te por pasi secili te kryeje punen e vet komplet…

Shih edhe:  Average daily US Covid cases fall to fewer than 40,000 for the first time since September 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *