© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
cropped 5077E98C 61D6 468D BD96 78C839E26A9F 1

Nocioni i veprës penale (elementet themelore të veprës penale) – .

Lidhur me nocionin e vepres penale, ekzistojne mendime te ndryshme. Vepra penale trajtohet si fenomen juridik por edhe si fenomen social.

Me veper penale kuptojme cenimin e vlerave te shoqerise dhe ne keto raste shqiptohen sanksionet penale.

Poashtu veper penale eshte edhe veprimi i njeriut te caktuar qe midis tjerash eshte edhe manifestim i personalitetit te tij.

Vepra penale perbehet prej pese elementeve kryesore:

1) veprimi i njeriut; 2) rrezikshmeria shoqerore; 3) kunderligjshmeria;

4) percaktueshmeria e vepres penale me ligj; 5) pergjegjesia penale e kryesit (fajesia).

Per tu konsideruar nje vepër penale duhet qe ne menyre kumulative ti posedoj këto pese elemente.

Elementet e veprës penale ndahen ne 1) elemente objektive dhe 2)subjektive. Nderkaq elementet objektive ndahen ne 1.1formale dhe 1.2 materiale.

1. Ne elementet objektive bejne pjese:

a)veprimi i njeriut;

b)rrezikshmeria shoqerore;

c)kunderligjshmeria dhe

d)percaktueshmeria e vepres penale me ligj.

2) Ne grupin e elementeve subjektive ben pjese vetem pergjegjesia penale e kryesit (fajesia).

1.1) Ne elementet formale numerohen:

a)veprimi i njeriut me pasojen e shkaktuar;

b) kunderligjshmeria dhe percaktueshmeria e vepres penale me ligj.

1.2Si elemente materiale numerohet vetem rrezikshmeria shoqerore.

You cannot copy content of this page

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.