Endoskeleti i njeriut të rritur është i përbërë nga?


Biologjia , Teste nga Biologjia

Endoskeleti i njeriut të rritur është i përbërë nga?

a) 204 eshtra
b) 200 eshtra
c) 206 eshtra
d) 316 eshtra

error: Content is protected !!