Sun. May 22nd, 2022
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
Ese , Ese shqip, Ese të ndryshme , Ese dhe Hartime

Ese për Moralin

Morali është mënyra jonë për të dalluar atë që është e drejtë nga ajo që është e gabuar. Është vetë kuptimi ynë se çfarë është e mira dhe e keqja. Dhe, veprimet tona bazohen të gjitha në kuptimin tonë të moralit. Ne i bëjmë dhe nuk i bëjmë gjërat sipas asaj që besojmë se është e drejtë dhe e gabuar. Është baza e veprimeve tona dhe e të gjitha ideve dhe besimeve në lidhje me të. Me pak fjalë, është vendimi se si i bëjmë gjërat që na jep ndikime të mëdha.

Morali dhe etika nuk ka dallim të madh sepse është vetëm një. Morali konsiderohet si themeli i etikës. Etika është baza ose rregullat universale të asaj që është e mirë dhe e keqe, ndërsa morali është zbatimi i të bërit mirë ose të keq.

Etika është si ideja kryesore brenda një teme të caktuar dhe morali shërben si mbështetje dhe zbatim i saj. Si njerëz, kapaciteti ynë për të vendosur dhe vepruar është i kufizuar, prandaj nevojitet një bazë morale objektive. Ne duhet të kemi atë bazë të saktë të gjithçkaje. Ne duhet të dimë diçka që është e përbashkët për të gjithë. Ne duhet të kemi njohuri për gjëra që të gjithë do t’i pranonin dhe kuptonin. Kjo nuk është për të varur nga ajo që mund të mendojnë të tjerët, por për të elaboruar më tej njohuritë tona se si…

Të gjithë duan të jenë një person me moral. Megjithatë, siç do të përjetojnë të gjithë në jetën e tyre, kjo nuk është detyrë e lehtë. Gjatë gjithë jetës së secilit, lindin zgjedhje që janë shumë më komplekse sesa dilemat e duhura dhe të gabuara me përgjigje të thjeshta. Shpesh një rrugë morale mund të çojë në një rezultat të padëshirueshëm, dhe anasjelltas.

Morali, në një farë mënyre, mund të konsiderohej subjektiv. Një shoqëri e caktuar njerëzish mund të kenë moral të ndryshëm në varësi të kulturës, fesë ose përvojave të përgjithshme në jetë. Megjithatë, koncepti moralit bazë është një koncept i rëndësishëm në mbijetesën e racës njerëzore. Pa moralin bazë, bota do të binte në më shumë kaos se sa është tashmë. Morali është i rëndësishëm që shoqëria të marrë pjesë, sepse ai vendos kufij në mënyrë që ne, në teori, të mund të jetojmë në harmoni me të tjerët. Unë them se kjo është një teori sepse ka pikëpamje të ndryshme për moralin dhe jo të gjithë janë të gatshëm t’u nënshtrohen këtyre “rregullave”.

Sipas teorisë së lumturisë së Aristotelit, ai besonte se “lumturia është cilësia e gjithë jetës njerëzore”.
Shumë morale bazë mbahen me një dënim/ligj që dikton që ne duhet ta ndjekim atë ose të vuajmë pasojat, për shkak të kësaj shumë njerëz ndjekin ato rregulla në mënyrë që të mos kenë nevojë të përjetojnë shqetësimin. Të tjerët janë moralë që të mund të marrin shpërblime dhe t’u shërbejnë nevojave të tyre. Disa e bëjnë këtë për të marrë respektin dhe miratimin e bashkëmoshatarëve të tyre për “bërjen e gjësë së duhur”. Kjo ndihmon në ruajtjen e marrëdhënieve të forta me të tjerët pasi ata shohin se mund t’ju besojnë juve për të bërë zgjedhjen morale nëse diçka në lidhje me ta do të vihej në duart tuaja. Anasjelltas, nëse ata shohin se ju nuk mbani një qëndrim moral, atëherë ata mund të kenë më pak gjasa t’ju besojnë ose t’ju ndihmojnë në të ardhmen. Nëse ata janë mirënjohës ose borxhli për veprat tuaja të mira, ata kanë më shumë gjasa t’ju ndihmojnë në përpjekjet tuaja.

Njerëzit e tjerë motivohen nga respekti i tyre për autoritetin dhe vlerësojnë ligjet e shoqërisë. Prandaj ata përpiqen t’i mbajnë ato.

Fjalët kyçe: Ese, Ese për Moralin

Ese për Moralin , Ese shqip, Ese të ndryshme , Ese dhe Hartime