Është – Fjalori shqip-shqip

Është veta e tretë e foljes jam në numrin njëjës.

Related posts:

Me
ABDUKSION
Çka janë Barnat dhe pse përdoren?
Çka është Uji?- Vetitë, Veçoritë, Rëndësia
Çka është Diskriminimi?
Kur ka ndodhur “ekspedita e Vuço Pashës”
ABORT JOKOMPLET
ABORT HABITUAL
ABUDANT
Ka patur në Shqipëri vend me emrin Zeta?
ABETA
ABSORBENT
ABSCES
ABSCES PERITONSILAR
ABRAZION
Pse Tirana ka këtë emër? Disa hipoteza mbi prejardhjen e emrit të kryeqytetit
Çfarë do të thotë Normozoospermia?
I
Reciprociteti
ABSCES EPIDURAL
ABORT
VENOZ
ABLEPSI
ABSCES PIOGJENIK I MËLÇISË
Ndërsa
Çka është Kimioterapia dhe pse aplikohet?
Çfarë ishin Oxhakët Feudalë?
ABDUKTORË (muskujt)
ABULI
VIR
ABLACION
ABAZI
ABDOMEN
ABRAZION I KAVITETIT UTERIN
Vitamina B6 - Roli dhe funksioni i saj
ABORT SPONTAN
ABETALIPOPROTEINEMI
E
ABSCES I LËKURËS
ABRAZION DENTAL
Çka është Vagina?
ABRAKI
Çka është Dializa?
ABSCES AREOLAR
Ku ndodhet mali i Buretos?
ABSCES ANAL
Çka është anemia? Shkaqet, simptomat dhe trajtimi i anemisë
Çka janë arteriet? - Llojet dhe ndërtimi i tyre
VENOSCKLEROZË
Gjykata Kushtetuese
ABIOZË
Një
Kur kemi pasur farmaceutikë shqiptare
ABDOMEN AKUT
Dhe
ABIOFIZIOLOGJI
ABUZIM
ABDOMINAL
Çka është Karantina?
ACENTRIK
Vitamina B1
ABERACION KROMOZOMIK
VIRALE Pneumonia
VENTRIKULAR
Çfarë ishte Akademia e Re e Voskopojës?
VIS
ABDOMENALGJI
ABSCES CEREBRAL
Çfarë është Pandemia?
Virus
Çfarë ishin Kolonitë Shqiptare?
ACELULAR
Çka është Sindroma Down?
ABALIENACION
ABIOTROFI
Çka është Dehidrimi apo Dehidratimi?
AA
Çka janë Embriologët?
Çka është Mikrobiologjia dhe cilat janë degët e saj?
ABSCES AMEBIK I MËLÇISË
ABORAL
Nga
Se
ACEBUTOLOL
Çka është Aorta? - Pjësët e aortës dhe funksioni
ABORT INFEKTIV
Çfarë është gripi i derrave dhe cilat janë shenjat e tij?
Çfarë është Lundërza?
Çka janë antioksidantët dhe cili është funksioni i tyre?
VENESEKSION
Çka është Cikli menstrual?
ABSTINENCË
ABLEFARI
ABSCES I DHËMBIT
ABSCES ABDOMINAL
Menstruacionet
ABARTIKULACION

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Jam - Fjalori shqip-shqip

Sun Feb 16 , 2020
1. Rroj, jetoj, gjëllij. S’është më ka vdekur. Qofsh me jetë! ur. Rrofsh e qofsh! ur. Mos qoftë! mallk. Gjithë ç’jemi. Na ishte njëherë. Sot jemi, nesër s’jemi s’jemi të përjetshëm. 2. Ndodhem diku ose duke bërë diçka, gjendem. Jam në shtëpi (në shkollë, në punë, në mbledhje). Do të […]

Mos i humbisni