Gjenet janë të vendosura në:

Gjenet janë të vendosura në:

a) lizozome

b) kromozome

c)peroksizome

d)sferozome

error: Content is protected !!