Gjeni i cili shkakton sëmundjen Hungtington ( Hungtington chorea) është i lokalizuar afër skajit të krahut të shkurtër të kromozomit?

Gjeni i cili shkakton sëmundjen Hungtington ( Hungtington chorea) është i lokalizuar afër skajit të krahut të shkurtër të kromozomit?

a) 9
b) 7
c) 6
d) 4

Shih edhe : Pyetje nga Biologjia

Leave a Reply

error: Content is protected !!