Gjeni për insulin gjendet në kromozomin?

Gjeni për insulin gjendet në kromozomin?

a) 1
b) 4
c) 7
d) 11

Shih edhe: Pyetje nga Biologjia

Leave a Reply

error: Content is protected !!