Wed. Dec 1st, 2021
Kuptimi i fjalës

Çka është gjyqësor ?

GJYQËSOR mb. drejt.

  1. Që ka të bëjë me veprimtarinë e gjyqit, që i përket gjyqit, i gjyqit. Organet gjyqësore. Aparati gjyqësor. Çështje gjyqësore. Ndjekje gjyqësore. Shqyrtim gjyqësor. Seancë gjyqësore. Këshilli gjyqësor: trupi gjykues, që shqyrton çështje penale e civile në shkallë të dytë.
  2. Gjyqësor