Grevë

GREVË f.

loading...

Ndërprerje e punës për një kohë të caktuar, që organizohet nga punëtorët ose nga punonjës të ndryshëm të një dege to ekonomisë, të një ndërmarrjeje ose të administratës shtetërore në vendet kapitaliste e revizioniste për t’i detyruar kapitalistit të përmbushin kërkesat ekonomike të tyre ose për të detyruar qeverinë e klasat shfrytëzuese të përmbushin kërkesat politike të masave punonjëse. Grevë e përgjithshme. Grevë ekonomike (politike). Grevë e punëtorëve (e nëpunësve, e studentëve). Valë grevash. Grevë ndenjur. Shpërthimi (fillimi) i grevës. Shtypja (thyerja) e grevës. Shpallin (bënë) grevë. U hodhën në grevë.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *