Historia e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës

Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka
filluar punën në dhjetor të vitit 1958, fillimisht me emrin Spitali i
Prishtinës, deri në  vendimin për themelimin e Fakultetit të Mjekësisë
së Universitetit të Prishtinës, më 17 qershor 1969, kurse më 7.11.1973,
Fakulteti i Mjekësisë, bashkohet me Spitalin e Prishtinës, si Organizatë
e Punës së Bashkuar. Prej 29 dhjetorit 1977, deri më 1991, ka vepruar 
si Organizatë punuese e Fakultetit të Mjekësisë.
Nga  muaji Qershor i vitit 1999,  merr
emrin QKUK.  
Përveç veprimtarisë shëndetësore, në QKUK, ofrohet edhe 
veprimtaria arsimore dhe ajo kërkimore- shkencore.  QKUK, organizohet në
klinika, institute, qendra, shërbime dhe  njësi administrative.
loading...