I vdekuri me koronavirus u la 6 orë në dhomë më të gjallët, MSH kërkon llogari nga Spitali i Mitrovicës


Ministria e Shëndetësisë ka qortuar spitalin e Mitrovicës lidhur me raportimet e djeshme se një kufomë e një pacienti me koronavirus ka qëndruar 6 orë në dhomën e njëjtë të spitalit ku ishin të shtrirë pacientë të tjerë.

në reagimin e tyre thuhet se Qendra Operative Emergjente s’ e bën transportin e kufomave me koronavirus, por sipas tyre me spitalet e veta janë të obliguara deri në kryerjen e procedurave të varrimit, ta dërgojnë kufomën në morg.

I tërë procesi sipas -së, inspektohet nga Inspektorati Sanitar dhe e Kosovës.

sa i përket rastit në , Qendra Operative e MSH-së është informuar e fundit.

MSH me këtë rast, e ka adresuar rastin dhe ka dënuar neglizhencat në menaxhim.

Ky është reagimi i MSH-së:

Ministria e Shëndetësisë dëshiron të informojë publikun se Qendra Operative Emergjente e MSh-së (QOE) lidhur me COVID -19 s’ bën transportin e kufomave nga -19, por e bën ndërlidhjen e shërbimeve të ndryshme të përfshira në menaxhimin e situatës rreth -19.

Qendra Operative Emergjente e MSh-së, në çdo rast të vdekjeve të konfirmuara nga -19 dhe të dyshuara në -19, duhet të informohet nga ( dhe spitalet e përgjithshme), të cilat janë të obliguara që deri në kryerjen e procedurave të varrimit, kufomën ta dërgojnë në morg.

I tërë procesi monitorohet nga Inspektorati Sanitar dhe e Kosovës.

Kjo është procedura për e vdekjeve të konfirmuara me Covid-19, derisa për e vdekjeve të dyshuara në Covid-19, dhe për të cilat duhet pritur rezultati nga , kufomat dërgohen në morg deri në konfirmim të rezultatit laboratorik.

andaj, MSh kërkon nga të gjitha institucionet që të jenë në nivel të detyrës dhe të zbatojnë me përpikëri përgjegjësitë e tyre të ndërlidhura me Covid-19, përfshirë këtu edhe menaxhimin e kufomave në mënyrë korrekte dhe me dinjitet.

Sa i përket rastit të kufomës në spitalin e Mitrovicës (të datës 17. 11. ), Qendra Operative e MSh-së është informuar e fundit, ndërsa është dashur të informohet e para nga spitali ku pacienti ka ndërruar jetë.

Megjithatë, QOE, pas marrjes së informatës nga Qendra Operative e -së menjëherë e ka adresuar rastin.

QOE ka përgjegjësinë për koordinimin e procedurave të varrimit, por jo për menaxhimin e kufomave brenda institucioneve shëndetësore, sikur i është adresuar në .

Neglizhencat në menaxhim, MSh i ka adresuar në SHSKUK nga e cila është kërkuar që të ndërmerren për moszbatim të procedurave dhe rregullave.Postime të ngjashme