Mon. May 16th, 2022
© Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i informacionit pa cituar burimin e tij.
  1. Shkronja e trembëdhjetë e alfabetit të gjuhës shqipe dhe njëra nga zanoret.
  2. Nyjë e përparme e gjinisë mashkullore.
  3. Trajtë e shkurtër e përemrave vetorë të vetës së tretë në rasën dhanore të numrit njëjës dhe vetës së tretë në rasën kallëzore të numrit shumës.

Leave a Reply