Ja cilat janë efektet anësore të injeksionit intramuskular (i.m)!Injeksioni intramuskular, Efektet anesore, Injeksionet, Efekti anesor i injeksioneve, Injeksionet intramuskulare demet

Punoi: MSc Babeta Rexhepi
Injeksioni klasik per te injektuar medikamente te ndryshme  mund te jape probleme te vogla. Disa I kuptojme menjehere disa jane te paparashikueshme. Problemet qe mund te shfaqen menjehere mund tju japim dhe trajtimin e menjehershem. Po c’ndodh me ato qe nuk jane te parashikueshme?

Si fillim, te rikujtojme se injeksioni i/m quhet I tille kur:

    Aplikohet ne kuadratin e pare siperior te gluteusit

    ne m. deltoid

    ne kofshe

Medikamenti te ben keq

    Kur pacienti shfaq Hipersensibilitet. Shpesh motivohet nga eksperienca te meparshme, qofte edhe nese kane ndodhur gjate femijerise.

    Agia duhet te jete e diametrit te pershtatshem per perthithjen e medikamentit, duke ecur sipas parimit “duke ecur sipas diametrit me te pershtatshem te mundshem.

Shih edhe:  Our quick scan of a crowd isn't as reliable as we think, new research suggests -- ScienceDaily

    Duart e infermierit.Shpejtesia me te cilen epiderma kalohet eshte thelbesore,e mbi te gjitha qe presioni I I medikamentit te injektuar mos te jete I pershpejtuar.

Ilaçi djeg

    Jo gjithmone duart e infermieres jane pergjegjese. Psh antibiotiket djegin shume, per kete arsye shoqerohen me anestezi lokale qe redukton djegien. po ashtu dhe shperndarja e lengut ne menyre te pershtatshme e redukton dhimbjen.

Pas aplikimit formohet nje si “Kokerr”
    Nuk eshte dicka e rende. Ketu kemi te bejme me mungese vleresimi nga ana jone si infermier. Fillimi I aplikimit s’ka qene I thelle. Psh ne rastet me paciente obez ku kemi nje status adipoz te gluteusit dhe gjatesia e ages e vogel, kjo ben qe Ilaci te perhapet me ngadale.

Shih edhe:  Study examined response to films like 'Hotel Rwanda' and 'Up' -- ScienceDaily

Ilaçi djeg,pasi ka filluar injeksioni

    Varet nga ndjeshmeria e secilit prej pacienteve dhe medikamenti. Disa prej pacienteve e krahasojne kete ndjesi me kafshimin e ujkut.


Pas aplikimit kemba peson  demtim ne nerv

    Kjo  ndodh kur aplikojme analgjezik lokal si Lidokaina. Ndodh kur gjate aplikimit kemi kemi qene afer ndonje nervi. Mos u shqetesoni eshte problem kalimtar.

Gjithesesi problemet me serioze jane ne fillim te nje injektimi  intramuskul,jo pasi aplikohet ilaci. Per kete arsye duhet te respektohet steriliteti ne maksimum.

Nuk dua te ju tremb por edhe kjo teknike qe duket me e thjeshta dhe me lehtesisht e pervetesuar kerkon  nje kujdes te madh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *