Ja cili shtet i paguan më së shumti në botë MjekëtPunën më të rëndësishme e kanë mjekët, sepse ata shpëtojnë jetë. 

Shpesh ata e rrezikojnë edhe vetveten për shëndetin e pacientave të tyre. Të qenurit mjekë, në kohërat e tashme, është një përgjegjësi e madhe mbi vete.
Mjekët kalojnë disa vite të studimeve që kushtojnë shtrejtë, dhe praktikë që të arrijnë nivelin e duhur të diturisë, nê profesionin e tyre. Dhe është më se fer, që ata të kenë paga të duhura për mundin e tyre tê dhënë. 
Në disa shtete, ata paguhen posaqërisht mirë.
Janë një numër i shteteve që paguajnë veçanarisht, ku mjekët paguhen me shuma të mëdha. 
Llojet e Mjekëve:
– Mjeku i përgjithshëm :
Mjeku i përgjithshëm, është ai që nuk ndjek specializimet në një fushë specifike të mjekësisë. Ata sigurojnë rutinë të përditshme mjeksore. Ata shpesh kanë pacienta të rregullt për një kohë të gjatë. Kur pacienti sëmuret keq apo është në gjendje serioze shëndetsore, mjeku I përgjithshëm mundet që ta sugjeroj pacientin tek një specialist.
– Specialisti :
Specialisti medicinal janë mjekë të cilët kanë përfunduar studime të avansuara dhe trajnim në klinik, në fushë specifike të mjekësisë. Shembuj të specialistëve janë kardiologët, dermatologët, gjinekologët e të tjerë.
Holanda është parajsë për mjekët që jetojnë atje. 
Është vendi i punës i  ëndrrave për një mjek. Ofrojnë paga të larta. Kanë kushte të shkëlqyeshme të punës, orar të shkurtë të punës, dhe më e mira e të mirave, dhe kanë festa të shumta. 
Holanda ka sistem mbresëlenës mjekësorë. 
Secila shtëpi në Holand, ka mjekun personal të tyre. Padyshim që është kënaqësi për mjekët të punojnë atje. 
Paga vjetore për Specialistët në Holand arrin rreth $253.000 ndërsa paga për Mjekët e Përgjithshëm arrin deri më $117.000.
 
Shih edhe:  New findings linking brain immune system to psychosis -- ScienceDaily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *