Ja sa është paga e Kirurgut, Radiologut dhe Psikiatrit në Zvicër!Një studim i FMH bëri publike ​​situatën e të ardhurave në Zvicër.

Studimi tregon se një kirurg merr 390,000 franga bruto një vit dhe një radiolog është 380,000 franga.

Mesatarisht, ata janë më të paguarit në Zvicër.Megjithatë, dallimet ndërmjet specialistëve janë të rëndësishme. Një psikiatër fiton mesatarisht 130,000 franga në vit, që është një e treta e të ardhurave të një kirurgu.

Shih edhe:  Prenatal exposure to famine heightens risk for later being overweight -- ScienceDaily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *