Ja si funksionon sigurimi shëndetësor në Gjermani

Sigurimi shëndetësor i parashikuar me ligj mbulon rreth 85 % të popullsisë së Gjermanisë.

Rreth 10% e popullsisë është e mbuluar nga sigurimi shëndetësor privat, me nëpunës civilë dhe të vetëpunësuar duke bërë grupin më të madhë. .Pjesa tjetër (p.sh., ushtarët, policët, dhe të tjerët) janë të mbuluara nën regjime të veçanta.

Imigrantët pa dokumente janë të mbuluar nga sigurimet shoqërore në rast të sëmundjes.

Që nga viti 2009, sigurimi shëndetësor ka qenë i detyrueshëm për të gjithë qytetarët dhe banorët e përhershëm.

Të gjithë qytetarët e punësuar (dhe grupe të tjera të tilla si pensionistët) duke fituar më pak se 4 125 € në muaj, ose rreth 49,500 € në vit (2011) mbulohen detyrimisht nga shërbimi publik dhe gjithashtu vartësit e tyre (bashkëshortët dhe fëmijët) janë mbuluar falas./Gjiganti.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!