Javën e ardhshme nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën fizikisht në shkolla, të tjerët mësim online


Për të diskutuar gjendjen aktuale në arsim dhe hapat që do të ndërmerren është mbajtur sot një takim virtual, ku kanë marrë pjesë ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, , zyrtarë të Ministrisë dhe drejtorët komunal të arsimit.

Në njoftim thuhet se Nagavci i ka njoftuar drejtorët e arsimit për mbarëvajtjen e mëtutjeshme të procesit mësimor, referuar vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për e reja anti , sipas të cilit prej datës 12-16 prill 2021, me praninë fizike të fëmijëve në institucionet edukative arsimore do të organizohet për edukimin e hershëm dhe arsimin fillor, që përfshinë:

Niveli zero (çerdhet dhe kopshtet), klasa përgatitore që mbajnë mësim në shkolla fillore, si dhe klasat 1 deri 5, duke respektuar e institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen nga .

atëherë, për klasat 6 deri 9 nga shkollimi i mesëm i ulët, si dhe klasat 10 deri 12 nga shkollimi i mesëm i lartë, do të mbahet me platformat , ku edhe duhet të realizohen përgatitjet e duhura për periudhën e tretë të vitit shkollor /2021.

kërkuan që të shqyrtohet mundësia e organizimit të mësimit sipas specifikave dhe rekomandimeve të Task Forcave Komunale.

shprehën edhe shqetësimin për tërheqjen e mjeteve nga i komunave prej përmbaruesve privat, duke u thirr në obligime të Kontratës Kolektive.

Në njoftim thuhet se shqetësim tjetër është që DKA-të, s’ po arrijnë të kryejnë obligimet e parapara sipas Master Planit për zhvillimin e mësimit në kushte pandemie, ku ndër të tjera përfshihet edhe mirëmbajtja, dezinfektimi dhe pastërtia,  pasi buxhetin prej 5 milionë euro, qeveria e kaluar e ka shfrytëzuar për pagesën shtesë të mësimdhënësve.

Postime të ngjashme