Wed. Dec 1st, 2021
Biologjia , Teste nga Biologjia

Jepni një shembull të bimëve vaskulare pa farë:

Përgjigje: Fiernat