Keqpërdorimi i sinjaleve ndërkombëtare të komunikacionit

loading...
Neni 375
Keqpërdorimi i sinjaleve ndërkombëtare të komunikacionit
Kushdo që pa
nevojë dërgon sinjalin e pranuar ndërkombëtarisht të komunikimit ose sinjalin e
shfrytëzuar ndërkombëtarisht të fatkeqësisë apo sinjalin e rrezikut, ose
mashtron se nuk ka rrezik ose keqpërdor sinjalin e pranuar ndërkombëtarisht të
komunikimit, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.
KODI NR. 06/L-074 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *