Klamidosporet janë karakteristike për kushtet e këqija të:


Biologjia , Teste nga Biologjia

Klamidosporet janë karakteristike për kushtet e këqija të:

a)Kërpudhave
b)Likeneve
c)Myshqeve
d)Fiernave

 

Fjalët kyçe: Sporet , Klamidosporet, Kërpudhat, Myshqet , Fiernat , Biologjia , Pyetje nga Biologjia

error: Content is protected !!